Skoleskifte

I Aarhus Kommune er der delvist frit skolevalg. Det betyder, at forældre kan ønske en anden skole end distriktsskolen for deres barn.

Åby Skole er en populær skole, der vælges af mange elever og forældre, men det kan dog stadig være muligt at få en plads. Derfor anbefaler vi, at I kontakter skolens kontor og hører nærmere om jeres barns muligheder for skolegang på Åby Skole.

Suspension af frit skolevalg til 8. årgang i 2017-2018

Skolen har frem til juli 2018 ikke frit skolevalg for elever, som søges optaget på skolens 8. årgang jævnfør reglerne om frit skolevalg. 
Der er fortsat frie skolevalg for tilflyttere til skolens distrikt samt udslusning af distriktselever fra modtageklasse, som fortsat har krav på optagelse på distriktsskolen.