Undervisning hos os

På Åby Skole har vi fokus på høj faglighed og høj trivsel. Vi arbejder ud fra devisen Den der arbejder, lærer. Derfor har vi fokus på trygge læringsmiljøer og på undervisningsformer, hvor eleverne er så aktive som muligt i kendte samarbejdsstrukturer. Når det er relevant for læringsforløbene, benytter vi således kollaborative læringstrukturer til at understøtte dette.

Vi understøtte elever i at være vedholdende og modstandsdygtige, i at have høje forventninger til kvaliteteten i deres eget arbejde og i at gå til læring med et dynamisk tankesæt, der siger at; det at være dygtig til noget, ikke er noget man fødes til og ikke kan ændre, men er noget, man kan træne og øve sig i at blive i forlængelse af det, som man kan i forvejen.

Gode læringsmiljøer