Lokale udviklingsplaner (LUP)

Den lokale udviklingsplan (LUP) er en samlet beskrivelse af de særlige indsatsområder, vi som skole vil arbejde med i løbet af skoleåret. Med LUP’en gives et indblik i, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi vil sikre, at vi når der til.

Rammen for vores lokale udviklingsplan er først og fremmest de udviklings- og tilsynspunkter, som vi ved vores seneste kvalitetssamtale har besluttet, at vi vil stille skarpt på. Men planen har samtidig til formål at tydeliggøre sammenhængen mellem vores lokale indsatsområder og de overordnede mål og rammer for Silkeborgvej og for Børn og Unge under ét.

t

t