STRATEGI FOR

PERSONALE

 

ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER

Vi vil med udgangspunkt i Århus Kommunes personalepolitik skabe en attraktiv arbejdsplads og et arbejdsmiljø, der tiltrækker, udvikler og fastholder kvalificerede medarbejder, der vil være med til at udvikle Åby Skole og realisere vores vision, værdier og mål.

 

MEDINDDRAGELSE

Vi har fokus på medinddragelse af medarbejdere på alle de områder, hvor det er relevant for opgaveløsningen. Dette ud fra en tro på, at medinddragelse skaber tilfredse medarbejdere og gode pædagogiske løsninger.

 

PÆDAGOGISK RÅDE- OG ANSVARSRUM

En skole rummer en mangfoldighed af beslutninger, som skal træffes. Ledelsen har det overordnede ansvar for at træffe beslutninger og derved reducere skolens kompleksitet. Mange af beslutningerne træffes dog bedst af de personaler, som er tættes på opgaven. Denne forståelse afspejles i skolens struktur med selvstyrende team, samt i skolens kommunikationsplan. Ledelsen er i den forbindelse optaget af at skabe præmisser for, at medarbejdere kan træffe beslutninger.

 

VIDENSINDHENTNING OG EFTERUDDANNELSE

Fastholdelse og kvalificering af medarbejdere er tæt knyttet til vidensindhentning og efteruddannelse. Skolen har derfor stor fokus på, hvad der rør sig af relevante strømninger, som kan understøtte skolen og medarbejderne i udførelsen af skolens opgaver. Dette med henblik på at efter- og videreuddanne personalet inden for de felter, hvor skolen udfordres.