Indskoling 0.-3. klasse

Start på skolelivet

Indskolingen på Åby skole er jeres barns første møde med skolelivet. Her begynder udviklingen fra skoleparat til skoleelev.

Allerede i børnehaveklassen opbygges rammerne for en tryg og mangfoldig klasse- og årgangskultur, som udbygges op igennem hele indskolingen (0. - 3. klasse).

Det er vigtigt, at børnene trives og udvikles som glade, robuste og interesserede individer i klassens og årgangens fællesskaber.

 

 

I indskolingen møder vi eleverne, hvor de er, således at deres viden og verden inddrages i undervisningen. Herigennem styrkes børnenes følelse af anerkendelse for netop deres kompetencer. Undervisningen tilrettelægges således, at børnenes naturlige nysgerrighed pirres og nye og måske uventede interesser opstår.

Vi arbejder målrettet på, at alle børn udvikler faglige, sociale, personlige og kulturelle kompetencer.

Børnene vil lære at indgå i demokratiske processer, hvori de lærer at

  • lytte til hinanden
  • høre forskellige sider af en sag
  • give deres egen mening til kende
  • kunne tilsidesætte egne behov for fællesskabets - lære at det ikke altid kun er ”mig”, det handler om.

Vi lægger stor vægt på, at alle udviser respekt for hinanden i både sprog og handling.