Børn og Unge i Åby har krav på et stærkt lokaltforankret skole- og fritidstilbud, som elever, forældre og professionelle kan bakke op om. Med det forestående byggeri af en ny udskoling, kommer Åby til at stå godt rustet i forhold til at skabe fremtidens gode rammer for læring og trivsel.

Her på siden vil vi løbende holde jer orienteret om byggeriet af den nye udskolingsbygning, som vi efter planen forventer at kunne tage i brug til efteråret 2019. Siden vil blive udbygget undervejs med tidsplaner o.a.

Vi bygger fremtidens udskoling

PRESSEMEDDELELSE

En skole i rødt | CEBRA vinder moderne udskolingsbygning til Åby Skole

Hvordan fremtidssikres Åby Skole, så vi kan tilbyde moderne læringsrum, hvor rammerne for de håndværksmæssige og naturvidenskabelige fag også bliver tidssvarende og inspirerende. Hvordan skaber vi en skole, som bliver lokalt samlingspunkt – også efter skoletid? CEBRAs vinderforslag løser denne udfordring med en bygning, med en rød nyfortolkning af den klassiske saddeltagsskole med markante rumligheder, der kobler sig på facaden.

Fortid og fremtid i ét greb
Vi opruster således med en ny udskolingsbygning, der skal sikre moderne og attraktive læringsrum og som samtidig imødekommer det fremtidige meroptag på skolen.

CEBRA har lavet forslaget i et team med totalentreprenør Q-Construction og ingeniør TRI-Consult, og der er i første omgang underskrevet en projekteringsaftale med Aarhus Kommune om projektet.

Vinderforslaget fortolker de eksisterende skolebygninger fra starten af 1900-tallet i en ny bygning med rødt tag og hvor teglfacadens solide og klassiske karakter modsvares i røde karnapper i metaltrådnet. De foreslåede karnapper kobler sig på facaden som lette konstruktioner i forskellige formater og kan integreres som en del af skolens øverste etage i form af en udendørs boldbane.

I den nye udskolingsbygning får de kreative fag samt de naturvidenskabelige fag en mere synlig placering, når de fordeler sig over flere etager og placeres ud til fagtorve og auditorium. Denne placering skal inspirere flere elever til at se mulighederne i disse fag – en synliggørelse som CEBRA specifikt fremhæver i det trippelhøje rum; No Gravity Space.

Ophævelse af tyngdekraften. No Gravity Space.
CEBRAs trippelhøje ”No Gravity Space” nyfortolker atriet, når det traditionelle etagedæk og væggene opløses ved at anvende net som materiale. På denne måde bliver rummet både transparent, det kan bruges som lærings- og opholdsrum og det formidler samtidig en helt anden oplevelse af rum – en oplevelse hvor følelsen af tyngdekraft ophæves. I stueplanet, hvor de kreative fag er placeret, kan man se videre op igennem de to etager ovenfor, og samtidig udgør rummet en anderledes udstillingsflade. I No Gravity Space placeres siddemuligheder og møbler på nettet og op ad net væggene – en måde at understrege oplevelsen af at tyngdekraften ophæves. Dette rum formidler en helt særlig atmosfære og tilbyder unikke brugsmuligheder - et rum, hvor de kreative fag og de naturvidenskabelige fag forenes. Hvor verden opleves fra en helt ny vinkel, når gulv opleves som loft, når møbler svæver i rummet og hvor man kan ligge midt i rummet og både se ned eller op. Læring vendt på hovedet.

Fakta
Bygherre: Aarhus Kommune
Sted: Åbyhøj
Opførelsesår: 2017-2019
Omfang: 2164 m2
Arkitekt: CEBRA
Entreprenør: Q-Construction
Ingeniør: TRI-Consult