Stærkt, lokalforankret skole- og fritidstilbud

Børn og Unge i Åby har krav på et stærkt lokaltforankret skole- og fritidstilbud, som elever, forældre og professionelle kan bakke op om. Med det forestående byggeri af en ny udskoling, kommer Åby til at stå godt rustet i forhold til at skabe fremtidens gode rammer for læring og trivsel.

Her på siden vil vi løbende holde jer orienteret om byggeriet af den nye udskolingsbygning, som vi efter planen forventer at kunne tage i brug til efteråret 2019.

Vi bygger fremtidens udskoling

Faseplan

På siden her kan I følge byggeriets faser:

FASE 3 – INDVENDIG OG UDVENDIG APTERING (uge 40 2018  –  UGE 27 2019)

Byggeriet skrider planmæssigt frem, og vi håndterer alle fornøjelsen ved at komme omkring en byggeplads på godt og ondt. Det rå betonhus har nu rejst sig som byggeklodser skabt af betonelementer.

I Fase 3, som strækker sig fra uge 40 2018 - uge 27 2019, skal det rå betonhus forvandles til en moderne udskoling. Apteringsfasen er således den længste fase i byggeprocessen

Det er her, at alt fra vinduer, tag og skalmur til toiletter, stole og skabe kommer til live. Det betyder også, at vi nu går fra at være en underentreprenør til tre-syv forskellige underentreprenører på pladsen. Derfor fortsætter diverse leverancerne til byggepladsen. 

 

Det er også i denne fase, vi stryger skjorten og pudser hjelmen, så vi ser pæne ud, når vi rammer en vigtig milepæl – nemlig rejsegildet.

 

Q-Constructions arbejdsplads betyder, at nedkørslen til hallen/kantine forsat er spærret helt af. Det er vigtigt, at vi alle respekterer afspærringen, så vi skaber plads til det arbejdende folk og tryghed for vores elever.

Gangstien fra Vibyvej langs kantinen vil fortsat kunne benyttes.

Som i et godt eventyr skal vi meget bøvl igennem før vi kan få det nye slot. Vi må hjælpe hinanden overbærende med bøvlet.

Venlig hilsen

Ole Buskbjerg Thomasen

PRESSEMEDDELELSE

En skole i rødt | CEBRA vinder moderne udskolingsbygning til Åby Skole

Hvordan fremtidssikres Åby Skole, så vi kan tilbyde moderne læringsrum, hvor rammerne for de håndværksmæssige og naturvidenskabelige fag også bliver tidssvarende og inspirerende. Hvordan skaber vi en skole, som bliver lokalt samlingspunkt – også efter skoletid? CEBRAs vinderforslag løser denne udfordring med en bygning, med en rød nyfortolkning af den klassiske saddeltagsskole med markante rumligheder, der kobler sig på facaden.

Fortid og fremtid i ét greb
Vi opruster således med en ny udskolingsbygning, der skal sikre moderne og attraktive læringsrum og som samtidig imødekommer det fremtidige meroptag på skolen.

CEBRA har lavet forslaget i et team med totalentreprenør Q-Construction og ingeniør TRI-Consult, og der er i første omgang underskrevet en projekteringsaftale med Aarhus Kommune om projektet.

Vinderforslaget fortolker de eksisterende skolebygninger fra starten af 1900-tallet i en ny bygning med rødt tag og hvor teglfacadens solide og klassiske karakter modsvares i røde karnapper i metaltrådnet. De foreslåede karnapper kobler sig på facaden som lette konstruktioner i forskellige formater og kan integreres som en del af skolens øverste etage i form af en udendørs boldbane.

I den nye udskolingsbygning får de kreative fag samt de naturvidenskabelige fag en mere synlig placering, når de fordeler sig over flere etager og placeres ud til fagtorve og auditorium. Denne placering skal inspirere flere elever til at se mulighederne i disse fag – en synliggørelse som CEBRA specifikt fremhæver i det trippelhøje fællesareal.

 

Fakta
Bygherre: Aarhus Kommune
Sted: Åbyhøj
Opførelsesår: 2017-2019
Omfang: 2164 m2
Arkitekt: CEBRA
Entreprenør: Q-Construction
Ingeniør: TRI-Consult